چاپ کردن این صفحه

برگزاری اولین مدرسه تابستانی ویژه یادگیری الکترونیکی

مرداد 29
منتشرشده در اخبار
خواندن 355 دفعه

 

دانشکده مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی در نظر دارد تا با دعوت از دانشجویان علاقمند و با انگیزه دانشگاههای علوم پزشکی و با ارائه مباحث متنوع در زمینه های مختلف آموزش مجازی و یادگیری الکترونیکی زمینه آشنایی بیشتر دانشجویان عزیز با این حیطه از یادگیری را فراهم نماید و امید داریم دانشجویان عزیز ضمن کاربست دانش و مهارت کسب شده در فعالیت های آموزشی خود، بتوانند تجربه کسب شده را در دانشگاههای خود انتقال دهند.

هدف كلي(Goal):
          -  آموزش و توانمندسازی دانشجویان علوم پزشکی در زمینه آموزش های مجازی و یادگیری الکترونیکی
          - شناسایی استعدادهای برتر دانشجویان در حیطه آموزش های مجازی و یادگیری الکترونیکی

اهداف اختصاصي(Objectives) :
          - افزایش دانش توانایی های شناختی دانشجویان در زمینه مفاهیم و موضوعات یادگیری الکترونیکی
          - افزایش مهارتهای دانشجویان در زمینه تولید محتوتای الکترونیکی و کار با نرم افزارهای نوین آموزشی
          - بهبود و تقویت نگرش دانشجویان درزمینه استفاده مفید و هدفمند از فضاهای مجازی
          - تقویت خلاقیت دانشجویان در زمینه کاربست مفاهیم یادگیری الکترونیکی در عمل
          - تقویت روحیه کار تیمی و مشارکتی در زمینه ساخت و تولید محتوا و نرم افزارهای آموزشی
          - ایجاد شبکه ای از دانشجویان علوم پزشکی در زمینه آموزش مجازی و یادگیری الکترونیکی

هدف كاربردي (Purpose):
          - افزايش کاربست فناوری های نوین در فرایندهای یاددهی یادگیری

برای کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

Main Menu

آخرین ویرایش در دوشنبه, 30 مرداد 1396 ساعت 09:22