چاپ کردن این صفحه

اولویت های تحقیقاتی گروه یادگیری الکترونیکی در سال 96

اسفند 18 خواندن 587 دفعه

اولویت های تحقیقاتی گروه یادگیری الکترونیکی به شرح زیر اعلام می گردند:

 

 1. طراحي دوره ها و دروس الكترونيكي مبتني بر نظریات گوناگون یادگیری در علوم پزشكي
 2. طراحي، ارائه و ارزشيابي مدل يادگيري الكترونيكي اثربخش در علوم پزشكي
 3. طراحي دوره هاي دانشگاهي مبتني بر يادگيري همراه
 4. طراحي و ارزشيابي دوره هاي الكترونيكي فرهنگي
 5. طراحي و ارزشيابي دوره هاي الكترونيكي آموزش سلامت عموم
 6. طراحی دوره های الکترونیکی مبتنی بر شبیه سازی، بازی ، آزمایشگاه مجازی و غیره.
 7. روشها و فنون تدریس مناسب در محیط یادگیری الکترونیکی
 8. روش های تقویت تعامل در محیط یادگیری الکترونیکی
 9. طراحي، ارائه و ارزشيابي مدلهای پشتیبانی در محیط يادگيري الكترونيكي(مدرس، دانشجو، کارکنان، مدیریت)
 10. راهکارهای ارتقا امنیت اطلاعات درمحیط يادگيري الكترونيكي
 11. كيفيت در يادگيري الكترونيكي در علوم پزشكي
 12. طراحي شيوه هاي گوناگون ارزشيابي دانشجو در محيط يادگيري الكترونيكي
 13. طراحي و ارزشيابي دوره هاي دانشگاهي الكترونيكي
 14. طراحی محیط های یادگیری الکترونیکی بر حسب گروه های جمعیتی(کودکان، نوجوانان، ....و افراد با نیازهای خاص)
 15. يادگيری الکترونيکی در توسعه مداوم حرفه ای
 16. يادگيری الکترونيکی در آموزش ضمن خدمت
 17. تاثیر زیرساختهای الکترونیکی بر توسعه آموزش علوم پزشكي
 18. تاثیر انواع ابزارهای يادگيري الكترونيكي بر یادگیری تعاملی
 19. تاثیر انواع ابزارهای يادگيري الكترونيكي بر یادگیری مشارکتی
 20. تاثیر شبکه های اجتماعی و ابزارهای فناوری اطلاعات عمومی بر هویت فرهنگی دانشجویان
 21. بررسی بهره‌وری و کارایی روش‌های آنلاین و آفلاین
 22. E-MENTORING و تاثیر آن بر روابط استاد و دانشجو
 23. E-professionalism در علوم پزشکی
 24. واقعیت مجازی و پیامدهای آن در یادگیری الکترونیکی
 25. نقش gamification در بروندادهای یادگیری الکترونیکی
 26. طراحي، تدوین و ارزشيابي ابزارهای ارزشیابی الکترونیکی (لاگ‌بوک، پورتفولیو و ...)
 27. مقایسه اهداف موفقیت در دانشجویان حضوری و غیرحضوری
 28. مقایسه ابعاد شخصیتی دانشجویان حضوری و غیرحضوری
 29. مقایسه خودکارامدی دانشجویان حضوری و غیرحضوری
 30. مقایسه ابعاد فردی و اجتماعی دانشجویان حضوری و غیرحضوری
 31. تحلیل و بررسی انواع مؤلفه‌های یادگیری الکترونیکی مبتنی بر تئوری‌های رفتارگرایی، سازاگرایی و شناخت‌گرایی، ارتباط گرایی
 32. بررسی شیوه‌های مختلف پذیرش دانشجو در دانشگاه مجازی
 33. مطالعه تطبیقی وضعیت يادگيری الکترونيکی در دانشگاه های کشور، منطقه و جهان

 

دریافت فایل پی دی اف