رابطین دانشگاههای کلان منطقه 5 در حیطه آموزش های الکترونیکی

دانشگاه

رابط آموزش الکترونیکی

سمت

ایمیل

فاکس معاونت آموزشی

شیراز

دکتر مجید رضا فرخی

رئیس قطب علمی آموزش الکترونیکی پیشرفته

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

071 - 32303061

دکتر ناهید ظریف صنایعی

عضو هیات علمی گروه یادگیری الکترونیکی

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

دکتر مانوش مهرابی

عضو هیات علمی گروه یادگیری الکترونیکی

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

دکتر زهرا کریمیان

عضو هیات علمی گروه یادگیری الکترونیکی

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

خانم فاطمه بنان زاده

کارشناس ارشد فناوری سلامت

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

بوشهر

آقای پرویز عضدی

عضو هیات علمی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

077 - 33450235

آقای حسین طاهرزاده

کارشناس ارشد فناروی اطلاعات و مدیر آمار و فناوری اطلاعات

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

هرمزگان

دکتر حسام الدین کمال زاده

مدیر آمار و فناوری اطلاعات و عضو هیات علمی دانشگاه

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

076 - 33337618

یاسوج

دکتر امراله روزبهی

مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

074 - 33346071

دکترپرویز آقایی

دبیر آموزش مداوم و عضو هیات علمی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

فسا

دکتر مریم مقبول

مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

071 - 53316324

آقای آرش بردبار

کارشناس ارشد انفورماتیک پزشکی و مدیر آمار و فناوری اطلاعات

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

آقای امین کیانی

عضو هیات علمی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

خانم طاهره غلامی

عضو هیات علمی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

خانم میترا سینا

کارشناس ارشد آموزش پزشکی

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

محسن رضایی

کارشناسی ارشد نرم افزار

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

جهرم

دکتر لیلا مصلی نژاد

مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

071 - 54440723

آقای منصور درویشی تفویضی

کارشناس ارشد نرم افزار

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

آقای احمد شاکر

کارشناس ارشد فناروی اطلاعات و مدیر آمار و فناوری اطلاعات

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

لار

دکتر محمد رفیع بذرافشان

دکتری پرستاری و عضو هیات علمی دانشکده پرستاری لار

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

071 - 52247111

خانم سمیه عظیمی

کارشناسی ارشد بهداشت و عضو هیات علمی دانشکده بهداشت لار

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گراش

خانم هاجر حق شناس

کارشناسی ارشد پرستاری و معاون آموزشی دانشکده پرستاری گراش

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

071 - 52452335

شماره تماس با دبیرخانه در شیراز : 32300037 (071)، داخلی 2047