منابع آموزشی

راهنما و مطالب کوتاه آموزشی

bulletlogo  روشهای تدریس

 

bulletlogo  روش های ارائه محتوا

 

bulletlogo  اسناد توليد محتوا

 

bulletlogo  نرم افزارهای تولید محتوا

 

bulletlogo  منابع آموزشی باز

 

لیست کتابهای موجود در کتابخانه قطب علمی آموزش الکترونیکی

 

bulletlogo  برای دریافت لیست کتاب های الکترونیکی کتابخانه کلیک نمایید