آیین نامه جشنواره سلامت و یادگیری در نظام های الکترونیکی(سینا)

ماده 1: هدف کلی
شناسایی متخصصان و فعالان حوزه تولید محتوای سلامت الکترونیکی و تجلیل از طراحان خلاق و  برتر این حوزه اعم از مدیران، اساتید، طراحان آموزشی، تولیدکنندگان فنی، گرافیست ها و ....

ماده 2: اهداف کاربردی

  1. کمک به شناسایی فعالان حوزه تولید محتوای سلامت الکترونیکی در سطح کشور
  2. ارج نهادن به فعالیت طراحان یادگیری سلامت الکترونیکی خلاق و نوآور و پایبند به اصول علمی این حوزه
  3. فراهم آوردن بستری مناسب برای برقراری ارتباط و تعامل بین فعالان حوزه یادگیری سلامت الکترونیکی

ماده 3: تعاریف

  • جشنواره سلامت و یادگیری در نظام های الکترونیکی: مجموعه اقداماتی است که برای شناسایی و تشویق فعالان حوزه محتوای سلامت الکترونیکی در سطح کشوری انجام می شود.
  • حوزه یادگیری الکترونیکی: فرآیند تحلیل، طراحی، تدوین و ساخت نرم افزار، سایت و یا هرگونه محصول الکترونیکی است به گونه ای که کاملا منطبق با استانداردهای آموزشی، اصول طراحی چند رسانه ای و استانداردهای فنی باشد.

ماده 4: ارکان جشنواره

•    رئیس جشنواره: رئیس دانشگاه، دکتر محمد هادی ایمانیه
•   قائم مقام رئیس جشنواره: معاون آموزشی دانشگاه، دکتر محمود نجابت
•    دبیر جشنواره: رئیس دانشکده مجازی، دکتر مجیدرضا فرخی
•    دبیر علمی جشنواره: معاون آموزشی دانشکده مجازی، دکتر مانوش مهرابی
•   دبیر اجرایی جشنواره: معاون پشتیبانی دانشکده مجازی،خانم نیره حقیقی
•    کمیته علمی ارزشیابی : به انتخاب دبیر علمی
•    کمیته اجرایی : به انتخاب دبیر اجرایی

 

ماده 5: شرح وظایف اعضای کمیته علمی
این کمیته وظایف زیر را به عهده دارند:
•    تهیه فراخوان جشنواره
•    شرکت منظم در جلسات کمیته علمی
•    تنظیم فهرست کنترل محتواهای ارسالی به دبیرخانه
•    بررسی دقیق محتواهای ارسال شده بر اساس فهرست کنترل
•    اولویت بندی امتیازها و انتخاب نفرات برتر

ماده 6: شرایط شرکت در جشنواره
در صورت رعایت موضوع سلامت الکترونیکی کلیه دانشگاه های علوم پزشکی کشور اعم از پزشکی و غیرپزشکی، سازمان آموزش پرورش کشور، سازمان فنی و حرفه ای کشور و سایر مؤسسات و شرکت های فعال در حوزه یادگیری الکترونیکی اعم از دولتی و خصوصی و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در زمینه یادگیری الکترونیکی می توانند در این جشنواره شرکت نمایند.

ماده 7: دستورالعمل های ارزشیابی
نمره کلی هر یک از موارد ارسال شده بر اساس محور متناسب خود و با تاکید بر شاخص های علمی، آموزشی و فنی محاسبه خواهد شد
در هر محور به 3 نفر برتر جوایزی از سوی دانشگاه علوم پزشکی شیراز تقدیم خواهد شد.


ماده 8: ملاحظات عمومی
•    این جشنواره سالانه به صورت کشوری  در جهت ارتقاء سطح کیفی محتواهای الکترونیکی که اثرگذارترین عنصر آموزشی در یادگیری الکترونیکی است برگزار خواهد شد.

ورود کاربران

جستجو

تقویم جشنواره

اعلام فراخوان جشنواره : 15 دی ماه 1395    مهلت ارسال محتواهای الکترونیکی : 29 بهمن ماه 1395   تاریخ برگزاری جشنواره: 19 اسفند ماه 1395