گروه مراقبت های ویژه بزرگسال

 درباره گروه مراقبت های ویژه بزرگسال

irccsf logo b

بخش مراقبت ویژه عمومی بیمارستان نمازی از سال 1388 تاسیس گردیده است. این بخش از نظر ملی و منطقه ای ویژگی های منحصر به فردی دارد که در زمینه بیماری های داخلی و جراحی می تواند خدمات مهمی را به بیماران ارائه دهد.

رسالت گروه فوق تخصص مراقبت ویژه، حمایت از گسترش دانش مراقبت های ویژه در منطقه و جهان است. بدین منظور این گروه در نظر دارد بالاترین استانداردهای مراقبت چند تخصصی از بیماران بدحال و خانواده آنها را  جهت پایش و درمان بیماران و در حیطه های آموزش، پژوهش و کسب مهارت های لازم ترویج دهد. آموزش اساتید، فلوشیپ ها و دستیاران تخصصی از دیگر فعالیت های گروه می باشد. علاوه بر آموزش های بالینی تخصصی، ژورنال کلاب که یکی از روش های کلاسیک آموزش پزشکی با بیش از صد سال قدمت است نیز به صورت منظم و مداوم در این گروه برگزار می گردد و از اساتید هیئت علمی پزشکی اجتماعی یا متخصصین آمار نیز جهت همکاری در نقد و ارزیابی بهتر مقالات دعوت می شود. در این راستا برگزاری ژورنال کلاب با استفاده از تکنولوژی نیز در دستور کار این گروه قرار گرفت. بنابراین ژورنال کلاب مبتنی بر وب در این طرح در سطح کشور برگزار می شود.

تا کنون شصت و پنجمین ژورنال کلاب توسط  گروه فوق تخصص مراقبت ویژه بزرگسال برگزار شده است و این پانزدهیمن ژورنال کلاب مجازی بخش بوده که هر ماه برگزار شده است. لازم به ذکر است که چون همزمان با شروع این طرح، بخش مراقبت ویژه، متقاضی برگزاری ژورنال کلاب های گروه  بصورت مجازی بودند، به عنوان گروه مطالعه انتخاب شدند.

دکتر منصور مسجدی: در این طرح پژوهشی جناب آقای دکتر منصور مسجدی، یکی از اساتید مشاور می باشند. ایشان، فوق تخصص مراقبت ویژه بزرگسال بوده و ریاست بخش های مراقبت ویژه بیمارستان شهید رجائی شیراز (تروما) ، ریاست کمیته احیای قلبی ریوی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، هدایت آموزش رزیدنت های بیهوشی در بخش مراقبت ویژه بزرگسال و مدیریت برگزاری و هدایت ژورنال کلاب های بخش مراقبت ویژه بزرگسال به صورت حضوری و هم اکنون بصورت مبتنی بر وب بعهده را دارند.