درباره ما

طراحان و مجریان ژورنال کلاب مجازی

ما در نظر داریم بستر اجرای ژورنال کلاب را با استفاده از تکنولوژی فراهم نمائیم و این کار را در قالب یک طرح پژوهشی با عنوان طراحی، اجرا و ارزشیابی ژورنال کلاب مجازی و دارای امتیاز بازآموزی اجرا نمائیم.

توضیح در مورد طرح

 

توضیح در مورد طرح : اجرای ژورنال کلاب، که بصورت مجازی (با استفاده از تکنولوژی و مبتنی بر وب) طراحی شده است و در دو گروه برای فوق تخصص ها و فلوشیپ مراقبت ویژه بزرگسال کشور برگزار می شود و شرکت کنندگان بر اساس تمایل و وقت خودشان در این جلسات شرکت می کنند که شامل دو گروه زیر است:                

     گروه 1: گروه شرکت کننده در ژورنال کلاب مجازی همزمان           گروه 2: گروه شرکت کننده در ژورنال کلاب مجازی غیر همزمان                                                                                                                                                  

پشتیبان طرح: دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی شیراز     مخاطبان طرح: گروه فوق تخصصی مراقبت ویژه بزرگسال کشور

مراحل شرکت در ژورنال کلاب مجازی

 

1- ثبت نام و گرفتن کد کاربری 2- نصب نرم افزارهای لازم 3- شرکت در یکی از جلسات ژورنال کلاب مجازی همزمان یا غیر همزمان 4- نظر در سایت 5-تکمیل فرم نظر سنجی

توضیح واژه ها

 

ژورنال کلاب مجازی: برگزاری ژورنال کلاب با استفاده از اینترنت و نرم افزار ادوب کانکت  

ژورنال کلاب مجازی همزمان: ژورنال کلاب مجازی که راس یک ساعت خاص و از قبل اعلام شده برگزار می شود.                                  
توجه: شرکت کنندگان از هر مکان ولی در یک زمان مشخص می توانند در جلسه شرکت کنند.

ژورنال کلاب مجازی غیر همزمان: جلسات ژورنال کلاب مجازی ضبط شده و در آرشیو در دسترس همگان قرار دارد.                        
توجه: شرکت کنندگان در هر مکان و در هر زمانی می توانند در جلسات شرکت نمایند.

ثبت نظراتComment : شرکت کنندگان در هر کدام از جلسات مجازی (همزمان یا غیر همزمان) که شرکت نمایند، بعد از جلسه تا یک هفته فرصت دارند که نظر خود را در سایت ثبت نمایند.

در صورت مواقفت با نظرات قبلی ( like this) علامت زده می شود و در صورت مخالفت با نظرات قبلی ( dislike this) علامت زده می شود و می بایست نظر خود را که مطابق با نظرات قبلی نیست ثبت نماید.